Konferens

Vi är på konferens 22-23e september och är dessa dagar inte lika tillgängliga som vanligt. Vid brådskande ärenden så går det att ringa vårt växelnummer. Den 26e är vi tillgängliga som vanligt.

Med vänliga hälsningar
Pacsystem

Tillbaka