Vår resa och vad vi gör

Pacsystems resa startade i början av 90-talet på Föreningsgatan i Malmö med sju kunder, en leverantör och en enda produkt. Idag samarbetar vi med många hundra uppdragsgivare och omkring 75 leverantörer och har nästan 10 000 artiklar i vårt affärssystem.

Vi har nått hit genom att bry oss om och förstå våra kunder och deras verksamhet. Kunskap om våra egna produkter – förpackningar – är förstås en självklarhet. Men det viktigaste är att denna kunskap bygger på en förståelse för våra kunders verksamheter. Vi vet hur våra produkter samspelar med deras, dvs förpackningarnas innehåll. För det är ju just detta som skall framhävas, skyddas och vars kvalitet skall optimeras. I synnerhet eftersom många av våra kunder är livsmedelsproducenter.

Så vad är våra produkter?

Vi har egentligen inga produkter. Inget som vi behöver sälja eller måste bli av med. Samtidigt så har vi ett nästan obegränsat utbud av förpackningslösningar. Det som kanske låter som en paradox är egentligen bara en affärsidé och ett arbetssätt. Vi säljer förpackningar, men de produceras först efter att du meddelat att du önskar dem och ofta anpassade efter just dina förutsättningar och behov. Egen konstruktion, egen grafisk design, allt i din smak.

Givetvis har vi även standardprodukter vars konstruktion delas av många med liknande typ av behov. Sådana standardiserade produkter arbetar vi dessutom mycket aktivt med att samordna beställningar av. De effektiviseringar denna samordning skapar i både produktion och transport i kombination med att vi upphandlar med vår samlade köpkraft får givetvis en positiv effekt på priset.

De produkter vi köper in produceras runt om i världen men de flesta av våra förpackningsproducenter ligger i Europa. Och eftersom olika kunder har olika behov, önskemål och prioriteringar gällande exempelvis leveranstider, flexibilitet, tryckkvalitet, pris med mera så är vår modell att arbeta med flera producenter av samma typ av artikel. På så sätt kan den bäst produceras efter prioriteringar. Och om vi inte hittar någon optimal tillverkare i vårt befintliga nätverk så är vi fria att söka efter en kravuppfyllande producent på annat håll. Detta är för övrigt något vi gör proaktivt både för att följa utvecklingen samt kvalitetssäkra eventuella nya producenter innan vi påbörjar ett samarbete.

Samtidigt så värnar vi om vårt redan etablerade nätverk av producenter som ger beprövningens trygghet. Vi har samarbetat med många av våra leverantörer i årtionden och vet vad de är bra och bäst på eftersom de bevisat det upprepade gånger. Förutom att bevaka utvecklingen gällande förpackningslösningar och producenter samt upphandla och samordna så ingår även grafisk design och kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring i våra grundtjänster.