Hållbarhet

Förpackningar skall göra nytta och man skall bara förpacka när det uppfyller en tillfredsställande mängd krav/behov/funktioner. Förpackningen skall möjliggöra och underlätta transport, hygienisk hantering, information om innehållet och dess producent, marknadsföringen, samt skydda och förbättra kvalitet och hållbarhet på innehållet.

Den sistnämnda är noterbart i synnerhet vad gäller livsmedel. Matsvinnet är en hållbarhetsfråga som förpackningar kan hjälpa till att stävja. Skyddar förpackningen innehållet på ett bra sätt så ökar livslängden. Det är ju extra viktigt eftersom odling/förädling/transport/tillagning av mat globalt står för nästan 30 % av de klimatpåverkande utsläppen – alltså ofta väsentligt högre miljöpåverkan än själva förpackningen (beroende på innehåll och förpackning). Så var noga med att välja något som optimerar innehållets hållbarhet.

Men även om förpackningen skyddar innehållet, förlänger hållbarheten och minskar matsvinnet så kan man givetvis försöka välja en förpackning med så liten miljöpåverkan som möjligt. Reducera förpackningen om det går genom att ta bort onödiga element och minska om möjligt mängden material. Arbeta också mot att göra förpackningen så återvinningsbar som möjligt (genom materialval, färg, tryck...)

Något som ligger Pacsystem varmt om hjärtat är att underlätta val av förpackningslösningar som inte medför onödig miljö- och klimatbelastning. Därför letar vi också aktivt efter material som gjort är av förnybara råvaror och/eller är biologiskt nedbrytbara och/eller är återvinningsbara i hänseendet att materialet återanvänds. Detta fokuserar vi mycket på, utöver att lägga mycket tid och resurser på att ta fram förpackningar som ökar hållbarheten.

Vi har skannat den globala marknaden och lyckats hitta tråg, filmer, påsar, etiketter och nät i material gjort av förnybar råvara. Ta gärna en titt på några exempel under Produkter/Hållbara alternativ. För att hålla oss uppdaterade om förpackningens inverkan på hållbarhet så är vi löpande involverade i projekt om matsvinn, återvinning och nya hållbara material.

Pacsystems grundkoncept – att aktivt arbeta med att samordna beställningar – möjliggör förutom samproduktion även samtransporter. Dessa minskar mängden halvtomma lastbilar vilket förstås leder till en reduktion av antalet transporter.