Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring

Att förpacka produkter, i synnerhet färska livsmedel, är inget enkelt uppdrag. Det krävs kunskaper om många olika material och produkter för att hitta den lösning som passar bäst för varje individuell produkt. Ibland kan till exempel ett byte från ett material till ett annat lösa problemet, eller skapa problem.

Det gäller att ha kunskap om era produkter, deras respiration och optimala atmosfär av bland annat syre och koldioxid, för att kunna ta fram en förpackningslösning som bidrar till att uppnå den optimala atmosfären. Vi har möjlighet att anpassa materialets permeabilitet (gasgenomsläpp) i förhållande till produktens respiration och målatmosfär och på så vis förbättra innehållets kvalitet och förlänga dess livslängd.

I labbet kan vi även testa och kvalitetssäkra förpackningslösningarna. Förutom att mäta om tjockleken på filmen blivit rätt och de laserperforerade hålen är rätt i antal, storlek och placering så testas vid behov även förpackningens inverkan på innehållets kvalitet och hållbarhet.

Vi bevakar mässor, tidskrifter och trender inom förpackningar. Allt för att kunna erbjuda dig det senaste inom förpackningsutveckling.