Låda

Wellpapp är ett fantastiskt material som beroende på sin konstruktion med olika skikt/vågskikt kan göras i princip hur starkt som helst. 

De plana skikten utgörs vanligtvis av fiber från barrträd, de vågiga skikten av fiber från lövträd.

  • En stor mängd well produceras också från återvunnet material.
  • Konstruktioner kan göras i allt från den minsta presentförpackning till stora helpallscontainers, och i en mängd olika kvaliteter.
  • Kan beläggas med ett tunt PE-skikt för att öka motståndet mot fukt.
  • Tryck upp till 5 färger.

Solidpapp
För att klara våra kunders krav på fukttålighet tillverkas mycket av våra transportemballage i solidpapp. Detta är användbart inte minst då många av våra kunder packar sin produktion direkt på fält i såväl regn som solsken. Lådorna finns i ett antal standardiserade, pallanpassade modeller som vanligtvis är handresta. Då solidpappen levereras plano, upptar emballaget väldigt lite lagringsutrymme samtidigt som logistikkostnaderna optimeras. Flertalet av modellerna finns att tillgå både med standardtryck samt kundunika tryck