Kvalitet

Alla bryr sig om kvalitet – både mottagare och avsändare. Därför strävar vi alltid efter att göra rätt och göra det bra och om något ändå går snett, lära av det. Vårt systematiska kvalitetsarbete uppfyller kraven för ISO 9001 sedan 2009.

Varje år genomför vi kundnöjdhetsmätningar för att säkerställa att våra kunder är nöjda med vad vi gör. Vi genomför årliga leverantörsbedömningar för att hålla vårt nätverk av förpackningsproducenter uppdaterat med professionella, kunniga, duktiga och kvalitativa partners.

Att besöka leverantörer innan vi inleder samarbete och sedan träffa eller besöka dem med jämna mellanrum är ytterligare en viktig del i kvalitetssäkringen. Och eftersom många av våra kunder producerar livsmedel så har vi trygga rutiner kring livsmedelscertifikat.

Kvalitet ur ett lite annat perspektiv erbjuder vi även som tjänst. Läs mer om detta under Tjänster/Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.