Design

Förpackningens roll i samhället blir allt större och viktigare, både när det gäller att vinna kampen i butikshyllan men också för att fylla sitt eget varumärke med önskat värde. Förpackningens design innebär att hitta rätt funktion, rätt visuellt uttryck och rätt känsla hos konsumenten som tar i förpackningen i butiken eller ser den på en bild på nätet.

Förpackningens design är det första kunden ser och det är inte sällan designen som avgör om kunden väljer din produkt eller konkurrentens bredvid. Intrycket av din produkt påbörjas redan i samma sekund som kunden ser den, det vill säga långt innan kunden ens smakat eller testat den.

Därför är det oerhört viktigt att lägga ner tid och engagemang på att skapa den rätta förpackningsdesignen som gör att kunden väljer just din produkt. Det finns många exempel som påvisat att arbetet med att ta fram rätt design betalat sig mångfalt. Genomarbetad design driver helt enkelt affären.

Det är ju också på förpackningen som kunden får information. Vem som har producerat, var, hur, och vad produkten innehåller, näringsvärden.