Strut

Populärt till knippe och bladprodukter. 

Tjocklek och val av plast optimeras beroende på innehållet. Botten kan fås stängd eller öppen och man kan även lägga till lufthål. Blir väldigt fina med tryck till.