Tråg utan lock

Att ersätta plasttråg med fiberbaserade tråg är en tydlig trend inom frukt & grönt sektorn i Sverige.

Vi tillhandahåller fiberbaserade tråg i såväl kartong som microwell med väldigt fina tryckmöjligheter. Nu har du en helt annan möjlighet att kommunicera med kunden med hjälp av tryck på såväl in som utsida av trågen. Vi har även flertalet tråg som kan förslutas med ett passande plastlock!