Top-Seal

filmer att svetsa på tråg. Ger täta förslutningar, tillåter hög packningshastighet, goda möjligheter till eget tryck. Kan perforeras för reglering av atmosfär och fukt.