Oktabin

Halvpallsoktabin för förslagsvis 200 kg potatis eller lök.
Finns standardtryckta eller med möjlighet till kundunikt tryck.
Oktabinerna finns med brun eller vit bakgrund, lock finns i flertalet färger.