Käka plast?

En prisvinnande innovation och affärsidé (utmärkelse i Venture Cup) är att med hjälp av insekten Galleria mellonella bryta ned mer än 80% av de vanligast förekommande plastsorterna till råvara för livsmedel och foder, samt användning i ekologiskt jordbruk.

Plasten upphör att vara och istället får man ett högkvalitativt protein, fett och fibrer.

Metoden är enligt innovatörerna skalbar och målet är att inom två år omvandla 5 000 plastavfall till ätbara råvaror. Inom 5 år är målet att konvertera 60 000 ton.

Stor eller liten portion?

Tillbaka