Den galna kemisten.

Österut, i Finland närmare bestämt, har nu en första storskalig testkörning genomförts, då man har omvandlat ca 400 ton plastavfall till ny flytande råvara för tillverkning av nya plastprodukter. Det fossilbaserade plastavfallet genomgick en kemisk återvinning, vilken omvandlade och uppgraderade avfallet till ny fossil råvara av hög kvalitet att användas till allehanda saker och ting.

Desto fler gånger vi kan använda plasten, genom mekanisk eller kemisk återvinning, istället för att bränna den och pumpa upp mer/ny olja, desto mindre negativ inverkan har den ibland nödvändiga plastanvändningen på klimatet.

Målet för anläggningen är att inom detta årtionde kunna återvinna ca en miljon ton på detta vis, vilket är ett bra och kanske nödvändigt komplement till den mekaniska återvinningen i vilken man inte kan återvinna alla slags plaster och dessutom få plasten godkänd för direktkontakt med livsmedel.

Nästa stopp Stenungsund?

Tillbaka