Brist på råvara till plastförpackningar.

IKEM (svenska Plast- och kemiföretagens branschorganisation) rapporterar något som många troligen redan hört/märkt, att det för närvarande råder stor brist på plastråvara i Europa, och även i vissa andra delar av världen. Likaså gör även IK - Industrie­vereinigung Kunststoffverpackungen (tyska Industriföreningen för plastförpackningar), som informerar att 80 % av de tyska tillverkarna av plastförpackningar bedömer att deras produktion redan nu är begränsad av plastråvarubristen och att de även kan få svårt att leverera. De förväntar sig dessutom att plastråvarubristen kommer att fortsätta eller till och med förvärras den närmsta tiden. Något som även svenska plastbearbetande företag instämmer i, och att råvarubristen gör att de kan nödgas stänga ner delar av sin produktion. Företagen upplever att förutom att det är väldigt svårt at få tag på det råmaterial man behöver, så är den råvara man väl får tag på extremt dyr.
Bristen gäller ett antal olika material, men i synnerhet polyeten och polypropen (PE och PP).

Orsakerna till bristen och den sammankopplade prisuppgången är flera. Vissa raffinaderier har dragit ned på produktionen på grund av minskad total efterfrågan med anledning av pandemin, samtidigt som transporter är försvårade p.g.a. brist på containrar och andra transportrestriktioner p.g.a. pandemin, och (kanske i synnerhet) att stora volymer råmaterial producerat i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den Asiatiska marknaden istället för att nå den Europeiska.

Planera ditt behov, var ute i mycket god tid, och hoppas att stormen lugnar sig.

Tillbaka