Clip-label®

Få din produkt att skilja sig från mängden med hjälp av denna unika produkt.

Etiketten fästs med ett plastclips på baksidan och användningsområdena är i det närmsta oändliga.