Belgien och Finland samarbetar i Nederländerna baserat på USA teknik utvecklad i USA.

Joint forces är nyckeln till detta projekt där ett företag från Finland och ett från Belgien samarbetar för att i Nederländerna bygga en stor industrianläggning för kemisk återvinning av plast.
Den första anläggningen är planerad att årligen kunna hantera och bearbeta cirka 55 000 ton blandat plastavfall.
Det har länge pratats om kemisk återvinning. Nämnt projekt hjälper tekniken att tas till kommersiell skala. Tekniken som i detta fall är termokemisk kondenseringsteknik.
Samarbetsparterna har dessutom formulerat ett gemensamt mål, att år 2030 kunna bearbeta och återvinna 200 000 ton blandad plast.

Tillbaka